Podstawowym celem działania HUVEPHARMA POLSKA jest oferowanie Naszym Klientom produktów najwyższej jakości, bezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka oraz zwierząt. Satysfakcja Naszych klientów jest dla nas najwyższą wartością i kluczem do dalszego rozwoju i doskonalenia.

Mając powyższe na uwadze realizujemy następujące cele:

·         starannie wybieramy dostawców produktów, biorąc pod uwagę posiadane przez nich certyfikaty systemów jakości oraz prowadząc audity zewnętrzne,

·         realizację procesu magazynowania i transportu powierzamy dostawcy spełniającemu nasze wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dodatków paszowych,

·         okresowo kontrolujemy dostawców usługi magazynowania i transportu pod względem spełnienia wymagań naszego systemu jakości i zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania i transportu,

·         kontrolujemy parametry przechowania dodatków paszowych (temperatura, wilgotność),

·         szkolimy pracowników dostawcy usługi magazynowania z zakresu prowadzenia kontroli dostaw,

·         zapewniamy pełną identyfikowalność oferowanych produktów poprzez rzetelne prowadzenie dokumentacji.

Deklarujemy spełnienie wszystkich zasad wdrożonego systemu jakości, zgodnego z wymaganiami standardu GMP+ B3 oraz nieustanną pracę nad jego doskonaleniem.

Zobowiązujemy się do  stałego monitorowania obowiązujących nas przepisów prawnych i stosowania się do nich.

Świadomi istoty ochrony środowiska naturalnego, zobowiązujemy się do prowadzenia wszelkich działań w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko.

Niniejsza polityka została zakomunikowana pracownikom i zostały zapewnione zasoby ludzkie i materialne do jej wdrożenia i stosowania.