Szanowni Państwo

HuvepharmaHUman and VEterinary PHARMAceuticals jest firmą farmaceutyczną , producentem dodatków paszowych, surowców farmaceutycznych oraz leków dla ludzi i zwierząt. Firma ma charakter globalny, nasze oddziały znajdują się we Włoszech, Belgii, Polsce, w Chinach, w Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie.

Huvepharma Polska spółka działająca w ramach koncernu Huvepharma, jest czołowym dystrybutorem dodatków paszowych – enzymów i kokcydiostatyków, leków weterynaryjnych oraz surowców farmaceutycznych dla polskich producentów leków weterynaryjnych.

Jestem przekonany, że współpraca Państwa z naszą firmą będzie układała się pomyślnie, zaowocuje licznymi kontraktami handlowymi i wzajemnym zadowoleniem.

 

Pozostaję do Państwa dyspozycji we wszelkich sprawach związanych z obecną działalnością firmy.

Łączę wyrazy szacunku,


Prezes Zarządu

Dr n. wet. Maciej Nowak