Kalkulator dawkowania

ProduktyTilmovet® Premix

Zawartość substancji aktywnej - tylmikozyna 40g/kg, 100g/kg lub 200g/kg. Opakowania: 5kg i 20kg dla koncentracji 40g/kg oraz 100 g/kg oraz 1kg, 5kg, 20kg dla koncentracji 200g/kg Uwaga!! Okres ważności produktu nieotwieranego wynosi 36 miesięcy. Wkrótce zamieścimy aktualną wersję broszury.